Levenslange veiligheid

Als politiezone krijgen we hoe langer hoe meer de vraag van seniorenorganisaties om op maat verkeerscursussen te organiseren. Onze senioren vertegenwoordigen immers een belangrijk segment onder de participanten in het verkeer.

Ons doel

Het doel van deze cursussen is om naast recent aangepaste verkeersregels ook een algemene opfrissing van de wegcode te geven. Mobiel blijven op een veilige manier willen wij mee ondersteunen. Dit doen we aan de hand van (gratis) interactieve sessies met concrete voorbeelden en door het uitwisselen van ervaringen. Zo leren we van elkaar en hopen wij zo te kunnen inzetten op een veilige deelname voor iedereen in het verkeer!

Interesse?

Mail geheel vrijblijvend naar pz.brasschaat.verkeerspreventie@police.belgium.eu voor meer info.

Al een kleine zelftest?

Je in het verkeer bewegen, betekent vrijheid. Maar die vrijheid gaat gepaard met een grote verantwoordelijkheid: de veiligheid voor jezelf en die van anderen. Bepaalde medische aandoeningen kunnen die veiligheid in het gedrang brengen.
Vraag je jezelf soms af of je zicht nog wel goed genoeg is achter het stuur? Of neem je medicatie die je rijgedrag kan beïnvloeden?
Heb je twijfels over jouw rijgeschiktheid?

Test jezelf hier.

Fietslabelen

Via dienst integrale veiligheid kan u uw fiets labelen.

Teruggevonden fietsen worden steeds nagekeken op een nummer. Bij diefstal of verlies van uw fiets kan u op de website www.gevondenfietsen.be nakijken of wij deze reeds hebben teruggevonden.

Aan deze campagnes wordt regelmatig de nodige publiciteit gegeven met de bedoeling de kinderen en hun ouders aan te moedigen de nodige stappen te ondernemen.

Voor het aanvragen van een fietslabel kan u surfen naar www.brasschaat.be/fietslabel-aanvragen