5e leerjaar

Voor het 5de leerjaar bieden we meerdere mogelijkheden aan.

Zij kunnen deelnemen aan de verkeersweek, een workshop rond dode hoek en ons nieuwste aanbod, een workshop veiliger fietsen met VR-brillen.

Leer hieronder meer over ons aanbod.

De verkeersweek

In 2025 organiseren wij uitzonderlijk geen verkeersweek.

De leerlingen van het 5e leerjaar kunnen zich een halve dag uitleven tijdens 'de verkeersweek'.

In samenwerking met de Leerexpert zullen wij de leerlingen in de voormiddag onderdompelen in een 'verkeersbad'.

In de namiddag kunnen de leerlingen nog een halve dag spelen op het vormings- en recreatiedomein Peerdsbos.

Tijdens de middag kunnen de leerlingen gebruik maken van de refter om te eten. De leerexpert biedt een gratis tas soep aan.

Tijdens het 'verkeersbad' worden hun fietsen nagekeken, rijden ze met 'gekke' fietsen, leven ze zich uit op een BMX-parcours, rijden ze met go-carts in een verkeerspark, doen ze aan fietsvaardigheid en krijgen ze een workshop rond de dode hoek. 

Dagindeling

08:45u 

09:00u 

12:00u 

12:00u

13:00u

 

Verwelkoming

Start activiteiten

Einde activiteiten

Middagmaal met gratis soep

Vrij spel op het domein

Waar?

Het verkeerspark bevindt zich op de terreinen in de Plataandreef. Dat ligt op ongeveer een kilometer van het politiecommissariaat van Brasschaat.  Het domein betreden gebeurt langs de achterkant ( Eikendreef) door de poort halverwege deze dreef.

Dode hoek

Indien u niet deelneemt aan de verkeersweek kan u onze workshop 'dode hoek' aanvragen.

Tijdens deze vorming leren de leerlingen theoretisch en praktisch wat de beste plaats is als fietser ten opzichte van een vrachtwagen.

Tijdens de eerste 2 weken van september en tijdens de maanden mei en juni kan deze workshop niet aangevraagd worden.

Bekijk hieronder alvast een filmpje dat goed illustreert wat je vanuit de cabine van een vrachtwagen ziet en vooral wat je niet ziet.

Hoe inschrijven?

Jouw leerlingen inschrijven voor de verkeersweek, dode hoek of de VR-fietsbeleving gebeurt alleen via ons aanvraagformulier. 

VR-keer

VRkeer is een Virtual Reality serious game om leerlingen veiliger te leren fietsen. In 21 levels leren de leerlingen gepast te reageren op moeilijke verkeerssituaties. Ze moeten telkens de juiste keuze maken en zien de gevolgen van hun keuze. De leerling krijgt ook op verschillende manieren feedback.
Het spel werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vlaamse Stichting VerkeerskundeMoev en Mobiel21. Daardoor staan we garant voor de juiste invulling van de eindtermen en doelstellingen rond verkeersveiligheid. VRkeer is dus een ideale voorbereiding op de Grote Verkeertoets of het Grote Fietsexamen.

Inschrijven kan nu ook via aanvraagformulier.

Dienst Integrale Veiligheid

Fietsbehendigheid

Het mobiele behendigheidsparcours van de gemeente Brasschaat - dienst integrale veiligheid - wordt in bruikleen gegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden en zo krijgt u de kans het parcours voor een periode van maximum drie dagen te houden onder eigen verantwoordelijkheid. De documentatie met betrekking tot de opstelling wordt u ter beschikking gesteld. 

De leerlingen leren allerlei handelingen op de fiets zoals rijden met één hand, correct afdraaien, evenwicht zoeken en concentratie tijdens het fietsen.

Fietscontrole en/of fietslabelen

Fietscontroles

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag de fietsen van uw leerlingen controleren of ze voldoen aan de wettelijke technische vereisten. Nà de controle ontvangt iedere leerling een fietsrapport via de leerkracht of directie van de school.

Fietslabelen

Om fietsdiefstal beter te bestrijden, heeft België voortaan een centraal fietsregister mybike, waarop fietseigenaars zich vrijwillig kunnen registreren. Zo kan makkerijker aangifte gedaan worden van fietsdiefstal en kunnen politie en justitie hun strijd hiertegen opvoeren.

Aanvragen

U kan het fietsbehendigheidsparcours, de fietscontrole aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.