Iedereen die minstens 18 jaar oud is en zich vrijwillig wil inzetten voor een meer verkeersveilige schoolomgeving, toezicht wil houden op de schoolroutes of het begeleiden van groepen kan gemachtigde opzichter worden. Woonachtig zijn binnen Brasschaat of een binding hebben met een school of vereniging binnen onze gemeente is vanzelfsprekend.

U dient eerst een gratis opleiding te volgen bij de lokale politie Brasschaat. Deze opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Nadat u via onderstaand formulier een kandidaat heeft aangemeld, nemen wij contact op met de kandidaat om een datum voor de theorie- en praktijkopleiding af te spreken.

Theorieopleiding

Duur: 3 uur

Inhoud:

 • De plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan. (regels en methodes)
 • Het gedrag van de bestuurder tegenover voetgangers.
 • De signalisatie.
 • De voorzichtigheidsregels die in acht moeten genomen worden.
 • Het anticiperen op gedragingen en op eventuele fouten van weggebruikers.
 • De beoordeling van de verkeersomstandigheden.

Praktijkopleiding

Inhoud:

 • Oefenen van de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzigingen geven aan bestuurders of wanneer ze het verkeer stilleggen.
 • Het omzetten van de theorie in de praktijk en vooral de correcte inschatting van het verkeersgebeuren.

Uitrusting:

 • Voor het volgen van de praktijkopleiding ontvangt de kandidaat een fluohesje, driekleurige armband en een draagbaar verkeersbord C3.

Officiële aanstelling

 • Dit gebeurt door de burgemeester van Brasschaat.
 • U ontvangt een pasje dat je tijdens de uitoefening van je functie moet kunnen voorleggen.