Aandacht voor iedereen

Als politiezone willen wij iedereen bereiken om de verkeersveiligheid te verhogen.  Wij beseffen echter dat ons standaardaanbod niet voor iedereen de juiste oplossing is. Daarom willen wij samen met de scholen van het bijzonder onderwijs bekijken hoe wij hierin kunnen bijdragen.

Indien uw school interesse heeft om kennis te maken met ons en samen te werken aan de verkeersveiligheid stuurt u een mail naar pz.brasschaat.verkeerspreventie@police.belgium.eu waarna wij contact opnemen om verdere afspraken te maken.

VSV

Mobibus

De Mobibus is een uniek project voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs. In en rond de bus kunnen zij op een toegankelijke, op hun aangepaste manier leren over verschillende verkeersthema’s.

Gemeenten en politiezones kunnen de bus boeken voor scholen op hun grondgebied via de kalender. 
Indien u hierin geïnteresseerd bent, kan u een mail sturen naar PZ.Brasschaat.Verkeerspreventie@police.belgium.eu en zullen wij de beschikbaarheid nog aftoetsen bij VSV.

Fietscontrole en/of fietslabelen

Fietscontroles

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag de fietsen van uw leerlingen controleren of ze voldoen aan de wettelijke technische vereisten. Nà de controle ontvangt iedere leerling een fietsrapport via de leerkracht of directie van de school.

Fietslabelen

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag fietsen labelen. Teruggevonden fietsen worden steeds nagekeken op een nummer. Bij diefstal of verlies van uw fiets kan u op de website www.gevondenfietsen.be nakijken of wij deze reeds hebben teruggevonden. Aan deze campagnes wordt regelmatig de nodige publiciteit gegeven met de bedoeling de kinderen en hun ouders aan te moedigen de nodige stappen te ondernemen.

Voor het aanvragen van een fietscontrole en/of fietslabelen kan u een mail sturen naar iv@brasschaat.be