Middelbaar

Voor de leerlingen van de middelbare school biedt het VSV enkele lesfiches en projecten aan die u helpen bij de verkeerslessen.

De verkeersweken bestaan uit ervaringsgerichte workshops rond belangrijke verkeersthema’s, aangepast aan de leeftijd en leefwereld van jongeren.
De verkeersweken zijn kant-en-klaar en vinden plaats op school. De meeste workshops worden gegeven door lesgevers van de VSV (Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde).
De scholen stellen zelf de verkeersweek samen. Nieuw dit jaar is dat de scholen ook zelf inschrijven! 

Voor de eerste graad biedt de Lokale Politie Brasschaat ook een nieuwe workshop veiliger fietsen met VR-brillen aan.

VR-Keer

VRkeer is een Virtual Reality serious game om leerlingen veiliger te leren fietsen. In 21 levels leren de leerlingen gepast te reageren op moeilijke verkeerssituaties. Ze moeten telkens de juiste keuze maken en zien de gevolgen van hun keuze. De leerling krijgt ook op verschillende manieren feedback.
Het spel werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Vlaamse Stichting VerkeerskundeMoev en Mobiel21. Daardoor staan we garant voor de juiste invulling van de eindtermen en doelstellingen rond verkeersveiligheid. VRkeer is dus een ideale voorbereiding op de Grote Verkeertoets of het Grote Fietsexamen.

Inschrijven kan nu ook via aanvraagformulier.

Workshops

Volgende workshops worden door het VSV-lesgevers gegeven:

  • Afleiding
  • Mobiliteit
  • Dode Hoek
  • Fietsonderhoud
  • Fietsvaardigheid
  • Tuimelwagen
  • Opvallr

Wanneer?

Nieuw dit jaar is dat de scholen zelf hun Verkeersweken boeken via www.verkeeropschool.be (onder het knopje workshops).

De kosten van 1 week worden gedragen door de lokale politie Brasschaat op voorwaarde dat u dit correct aan ons doorgeeft:

 

Voor verdere info of andere projecten kan u een kijkje nemen op de website van het VSV.

Dienst Integrale Veiligheid

Fietsbehendigheid

Voor de leerlingen van het eerste middelbaar biedt de dienst integrale veiligheid van de gemeente Brasschaat ook de mogelijkheid aan om het mobiele behendigheidsparcours te gebruiken.

Het mobiele behendigheidsparcours wordt in bruikleen gegeven. Hier zijn geen kosten aan verbonden en zo krijgt u de kans het parcours voor een periode van maximum drie dagen te houden onder eigen verantwoordelijkheid. De documentatie met betrekking tot de opstelling wordt u ter beschikking gesteld. 

De leerlingen leren allerlei handelingen op de fiets zoals rijden met één hand, correct afdraaien, evenwicht zoeken en concentratie tijdens het fietsen.

Fietscontrole en/of fietslabelen

Fietscontroles

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag de fietsen van uw leerlingen controleren of ze voldoen aan de wettelijke technische vereisten. Nà de controle ontvangt iedere leerling een fietsrapport via de leerkracht of directie van de school.

Fietslabelen

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag fietsen labelen. Teruggevonden fietsen worden steeds nagekeken op een nummer. Bij diefstal of verlies van uw fiets kan u op de website www.gevondenfietsen.be nakijken of wij deze reeds hebben teruggevonden. Aan deze campagnes wordt regelmatig de nodige publiciteit gegeven met de bedoeling de kinderen en hun ouders aan te moedigen de nodige stappen te ondernemen.

Aanvragen

U kan het fietsbehendigheidsparcours, de fietscontrole en/of fietslabelen aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.