De politiezone Brasschaat

Welkom op de website van de verkeerspreventieprojecten van Politiezone Brasschaat. 

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage aan het kwalitatief beheersen en verhogen van de verkeersveiligheid door o.a. het sensibiliseren van alle weggebruikers in hun verkeersgedrag, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker. 

Samen met jullie werken we aan een geïntegreerde aanpak van de verkeersveiligheid in onze gemeente.

Hoe? Door verkeersprojecten aan te bieden willen wij als politiezone de verkeersveiligheid binnen Brasschaat verhogen.

Dit doen we door de jonge leerlingen van Brasschaat te sensibiliseren, door een aangepast project voor het bijzonder onderwijs aan te bieden en door de senioren een opfrissing van de verkeersregels te geven. 

Ons doel is om de kinderen van jongs af kennis te laten maken en bewust te maken van de gevaren van het verkeer. Voor de leerlingen van het bijzonder onderwijs bieden we een aangepast project aan zodat ook zij zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Omdat de wetgeving een dynamische materie is, frissen we de regels op voor de senioren.

Lees meer over onze projecten op onze website.

Via deze website lichten wij per doelgroep de projecten toe en kan u zich hiervoor inschrijven.