3e leerjaar

Bezoek politiebureel

De leerlingen van het 3e leerjaar kunnen een bezoek brengen aan ons bureel. (50 min)

Tijdens dit bezoek maken ze kennis met de politieagent, de uitrusting, de voertuigen en de bevelen van een politieagent.

Door middel van een korte quiz leren ze meer over de werking van de politie.

Indien mogelijk krijgen ze een korte rondleiding in ons cellencomplex.

Groepswandeling

Ter voorbereiding van het voetgangersexamen in het 4e leerjaar wordt het parcours gewandeld onder begeleiding van een politieagent en hebben wij aandacht voor de gevaren en enkele vaardigheden.

Hieronder vindt u alvast de verschillende parcours.

Hoe inschrijven?

Jouw leerlingen inschrijven gebeurt alleen via ons aanvraagformulier. 

Parcours voetgangersexamen

Fietscontrole en/of fietslabelen

Fietscontroles

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag de fietsen van uw leerlingen controleren of ze voldoen aan de wettelijke technische vereisten. Nà de controle ontvangt iedere leerling een fietsrapport via de leerkracht of directie van de school.

Fietslabelen

De dienst integrale veiligheid kan op uw vraag fietsen labelen. Teruggevonden fietsen worden steeds nagekeken op een nummer. Bij diefstal of verlies van uw fiets kan u op de website www.gevondenfietsen.be nakijken of wij deze reeds hebben teruggevonden. Aan deze campagnes wordt regelmatig de nodige publiciteit gegeven met de bedoeling de kinderen en hun ouders aan te moedigen de nodige stappen te ondernemen.

Voor het aanvragen van een fietscontrole en/of fietslabelen kan u een mail sturen naar iv@brasschaat.be